Algemeen Bestuur 09-10-2019

01 Opening

02a Mededelingen

02b Planningsschema

03 Besluitenlijst 26 juni 2019

04 Vervanging ketels waterschapshuis

05 Transparantie en verantwoording en rekenkamerfunctie (van agenda gehaald)

06 Zienswijze begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 GR NBK

07 Projectplan inrichting gebied Paardetangen

08 Integraal Maatregelenplan Zuidlaardermeer

09 Rondvraag

10 Sluiting

Overige documenten