Beoogde coalitie bekend

7 april 2023

De beoogde coalitie van het nieuwe bestuur van waterschap Hunze en Aa’s bestaat uit BBB, Water Natuurlijk, PvdA en geborgd ongebouwd. Dit is de uitkomst van de gesprekken die verkenner Janneke Snijder heeft gevoerd met alle fracties in het nieuwe algemeen bestuur van Hunze en Aa’s.

Stabiele coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag

Janneke Snijder: “Mijn conclusie is dat een coalitie die bestaat uit BBB, Water Natuurlijk, PvdA en geborgd ongebouwd het meest voor de hand ligt en kansrijk is voor de vorming van een dagelijks bestuur. Dit is een coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag en kan rekenen op voldoende steun in het algemeen bestuur.” De beoogde coalitie heeft met 16 zetels een ruime meerderheid.

Vervolg

De coalitiepartijen hebben Janneke Snijder gevraagd om als formateur het opstellen van een coalitieakkoord te begeleiden. Ook de beoogde samenstelling van het dagelijks bestuur zal daarbij aan de orde komen. Hier zal de komende periode aan worden gewerkt.