Alternatief verplichte drukregistratievoorziening langs droge sloten

17 maart 2021

Er zijn afspraken gemaakt over alternatieve maatregelen voor de verplichte drukregistratievoorziening langs droge sloten. Graag leggen we de alternatieve maatregelen hieronder uit aan de agrariërs in ons gebied.

Wat is een droge sloot?

Volgens het Activiteitenbesluit zijn droge sloten gegraven waterlopen die van 1 april tot 1 oktober onder normale omstandigheden geen water bevatten. Of het zijn waterlopen die een droge sloot zijn en door het plaatsen van stuwen water bevatten, maar geen water afvoeren.

De alternatieven

Als alternatief voor de verplichte drukregistratievoorziening langs droge sloten kunnen de volgende maatregelen worden toegepast. Wanneer u één van deze drie alternatieve maatregelen toepast, wordt er niet handhavend opgetreden.

Alternatieve maatregelen die mogelijk zijn in plaats van verplichte drukregistratie-voorzieningDroge sloot (nieuw gemaakte bestuurlijke afspraak)Watervoerende watergang
Alternatieve maatregel 1Spuitdoppen worden gebruikt die vanaf 3 bar driftarm zijn beoordeeld.   Er is geen drukregistratievoorziening vereist.Spuitdoppen worden gebruikt die vanaf 3 bar als driftarm zijn beoordeeld
Alternatieve maatregel 2Aanvullende driftreducerende voorziening wordt gebruikt.   Er is geen drukregistratievoorziening vereist.Aanvullende driftreducerende voorziening wordt gebruikt
Alternatieve maatregel 3Een vaste teeltvrije zone van 75 centimeter die wordt aangehouden voor alle gewassen.Tweemaal de breedte van de in het Activiteitenbesluit vereiste teeltvrije zone

Overgangstermijn

De bestuurlijk gemaakte afspraken zijn ingegaan op 1 januari 2021. Er is daarom een overgangstermijn van één teeltseizoen voor gewassen die al geplant of gezaaid zijn voor of op deze datum.

Wel kan er gewaarschuwd worden dat u zich na dit teeltseizoen aan de regels en de gemaakte afspraken van de alternatieve maatregelen zoals hierboven genoemd moet houden.

Als u wel gebruik maakt van de drukregistratie of van een driftreducerende techniek (bijvoorbeeld een verlaagde spuitboom of wingsprayer) of van de juiste driftreducerende doppen dan blijven de regels onveranderd.

Meer informatie

Voor meer informatie hierover kunt u een kijkje nemen op Helpdesk Water. Ook kunt u bellen met 0598 69 3800 en vragen naar de afdeling handhaving. Onze collega’s staan u graag te woord.