Algemeen bestuur vraagt herbenoeming dijkgraaf Geert-Jan ten Brink

15 februari 2023

Het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa’s heeft Geert-Jan ten Brink voorgedragen om te worden herbenoemd als dijkgraaf door de Kroon. De aanbeveling wordt nu toegezonden aan de Gedeputeerde Staten van de provincies Drenthe en Groningen. Zij zullen de aanbeveling doorzenden naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat met hun eigen reflectie.

Verbindende schakel

Geert-Jan ten Brink over de voordracht tot herbenoeming: “Ik ben erg blij met het door het algemeen bestuur in mij uitgesproken vertrouwen. Ik ga met veel plezier en ambitie verder als dijkgraaf van Hunze en Aa’s. De uitdagingen waar we in Nederland en ook in ons gebied voor staan, zijn groot. Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en de kwaliteit van het waterleven in en langs sloten, beken, meren en kanalen moet verbeteren. Als waterschappen staan we in de frontlinie van deze ontwikkelingen. Maar niet alleen. De provincies Groningen en Drenthe, gemeenten, het Rijk, tal van organisaties, grondeigenaren, bedrijven en inwoners, allemaal moeten we anticiperen op de gevolgen van bijvoorbeeld een veranderend klimaat. Dit in de wetenschap dat niet alles maakbaar is. Want het moet betaalbaar en haalbaar blijven. En er spelen meer ontwikkelingen waarin water een belangrijke component is. Denk aan stikstof, de woningbouwopgave en de energietransitie. Het is goed dat het huidige kabinet heeft verankerd dat water en bodem een sturend principe is in dit soort ruimtelijke ontwikkelingen. Samen met mede-overheden zullen we de komende jaren dit principe concreet moeten maken. Laten we daarbij niet vergeten dat rondom water al eeuwenlang belangen samenkomen. Want water verbindt. En dat is ook hoe ik invulling wil geven aan mijn functie als dijkgraaf: als een verbindende schakel tussen waterschap, mede-overheden en partnerorganisaties en in het bestuur van Hunze en Aa’s. Dit vanuit een goed besef van al die verschillende belangen die rondom water samenkomen en die een goede afweging vragen.”