Afvoer IBA's trager

22 december 2023

We krijgen reactie van meerdere mensen met een IBA. De afvoer ervan is trager dan normaal. Dit zou heel goed kunnen, omdat de sloot waar het schoon gemaakte afvalwater uit de IBA in terecht komt al behoorlijk vol zit. Het kost dus iets meer tijd. Het kan helpen als u de sloot vrij maakt van begroeiing. Onze IBA-storingsmedewerkers zijn in de weer met storingen.

Een IBA-systeem is een gemeentelijke mini-zuivering dat huishoudelijk afvalwater verwerkt. Wij verzorgen het onderhoud.