Aangepast grondwaterbeleid ter inzage

17 maart 2020

Op 3 maart 2020 stemde ons dagelijks bestuur in met een aangepast grondwaterbeleid. Dit beleid, dat op twee punten is aangepast, ligt vanaf 17 maart ter inzage in het Waterschapsblad.

Tijdens de droge zomer in 2019 kwamen we erachter dat ons grondwaterbeleid op twee punten onjuist is vertaald in onze algemene regels voor grondwateronttrekkingen. Het beleid willen graag goed opschrijven in onze algemene regels.

Artikel per ongeluk geschrapt

In het Drentsche Aa- en Veenkoloniaal gebied (gebied 1 en 3 in onderstaande kaart) is het geregeld zoals bedoeld.

In het overige gebied (gebied 2 in onderstaande kaart) mag op dit moment max. 10 m3/uur grondwater onttrokken worden, terwijl daar vanuit het verleden max. 60 m3/uur onttrokken mag worden, als er onvoldoende oppervlaktewater van geschikte kwaliteit beschikbaar is.

Bij de evaluatie bleek dat in 2016 per ongeluk het artikellid waarin deze regel stond is geschrapt. Dit willen we nu rechtzetten door het grondwaterbeleid aan te passen. In de praktijk hebben we altijd gewerkt volgens de regels zoals we ze bedoeld hebben (60 m3/uur).

Oude regeling provincie formeel vastgelegd

Daarnaast zijn bij de overheveling van de grondwateronttrekkingen van de provincie Drenthe naar ons waterschap in 2007 met een overgangsbepaling toezeggingen gedaan aan onttrekkers van voor 1 april 1994.

Deze toezeggingen zijn onterecht niet opgenomen in onze algemene regels. Ook dit willen we rechtzetten.

Wilt u reageren op het besluit? Dat kan vanaf volgende week via de eerdergenoemde link.

Kaart algemene regels grondwateronttrekking