Aanbesteding onderhoud, inspectie en kalibratie gasdetectiesystemen

20 mei 2022

Waterschap Hunze en Aa’s start eind mei een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het verrichten van onderhoud aan en inspectie en kalibratie van gasdetectiesystemen, te weten vaste meters, persoonlijke meters en mobiele vrijgave meters.

Indicatief gaat het om de volgende aantallen:

– 36 vast opgestelde meters;

– 61 persoonlijke meters;

– 8 mobiele vrijgave meters.

De meters bevinden zich op diverse buitenlocaties van waterschap Hunze en Aa’s.

Voor deze aanbesteding hebben we al drie partijen geselecteerd. Daarnaast bieden we twee andere partijen de gelegenheid om te worden toegelaten tot de aanbestedingsprocedure. De eerste twee gegadigden die zich per e-mail melden via tender@hunzeenaas.nl en die voldoen aan de gestelde eisen, worden toegelaten tot de aanbestedingsprocedure. Dit moet gebeuren voorafgaand aan de start van de daadwerkelijke aanbestedingsprocedure. Dit kan tot uiterlijk donderdag 26 mei, 17.00 uur.

Eisen

Voor deze aanbesteding gelden de volgende eisen:

– Ervaring met opdrachten van vergelijkbare omvang. Dit moet met één referentie worden aangetoond.

– De in te zetten medewerkers moeten aantoonbare ervaring hebben met gelijksoortige werkzaamheden.

– Al het in te zetten personeel heeft een verplichte veiligheidsopleiding en/of training voor de uit te voeren werkzaamheden en/of de werklocaties gevolgd.

De aanbesteding zal plaatsvinden via CTM en de geselecteerde gegadigden zullen via dit platform de aanbestedingsdocumenten ontvangen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze aanbesteding kan contact worden opgenomen met Annemieke Penning, inkoopadviseur bij waterschap Hunze en Aa’s, telefoon 0598 – 69 32 87, e-mail: a.penning@hunzeenaas.nl.