Volgorde kieslijst bekend

3 februari 2023

Bij waterschap Hunze en Aa’s doen 11 partijen mee aan de waterschapsverkiezingen. De waterschapsverkiezingen zijn op woensdag 15 maart. Inwoners kiezen dan het algemeen bestuur van ons waterschap.

Volgorde kieslijst

De volgende partijen doen bij Hunze en Aa’s mee aan de verkiezingen:

 1. Water Natuurlijk
 2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 3. VVD
 4. CDA
 5. AWP voor water, klimaat en natuur
 6. 50PLUS
 7. ChristenUnie
 8. Groninger Belang
 9. BBB
 10. Water in Bedrijf
 11. Belang van Nederland (BVNL)

Over de waterschapsverkiezingen

Het algemeen bestuur van Hunze en Aa’s telt 23 zetels. In het nieuwe algemeen bestuur zijn 19 zetels gereserveerd voor de categorie ‘ingezetenen’. De verkiezingsuitslag bepaalt de zetelverdeling voor deze categorie. Daarnaast zijn er in het nieuwe algemeen bestuur van Hunze en Aa’s vier zetels wettelijk gereserveerd: twee voor de categorie ‘landbouw’ (aangewezen door de land- en tuinbouworganisatie LTO-Noord) en twee voor de categorie ‘natuur’ (aangewezen door Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren).

Gemeenten organiseren een groot deel van het verkiezingsproces. Kiesgerechtigden krijgen van de gemeente een stempas. Ook zorgt de gemeente voor de stemlokalen en het tellen van de stemmen. Stemmen kan op woensdag 15 maart 2023. Op 15 maart zijn er twee verkiezingen. Naast de waterschapsverkiezingen mag je ook naar de stembus voor de verkiezingen van Provinciale Staten.

Proces verbaal centraal stembureau

Het centraal stembureau van Hunze en Aa’s heeft de geldigheid van de ingediende kieslijsten en de kieslijstvolgorde op vrijdag 3 februari vastgesteld.