Zienswijze op ontwerp-instemmingsbesluit zoutwinning ingediend

10 juli 2020

Vandaag hebben wij onze zienswijze verzonden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat op het ontwerp-instemmingsbesluit voor het zoutwinningsplan in de omgeving van Veendam. Het Winningsplan 2018 van zoutwinbedrijf Nedmag heeft behoorlijke gevolgen voor het waterbeheer. Ons bestuur reageert daarom zeer kritisch in haar zienswijze.

Dagelijks bestuurslid Fien Heeringa: “Het faciliteren van een commerciële activiteit mag niet leiden tot kosten voor ons waterschap. En daarmee indirect voor de inwoners die ons waterschapsbelasting betalen. We willen volledig gecompenseerd worden voor de kosten die we als waterschap moeten maken om het waterbeheer aan te passen aan de bodemdaling. Ook in de toekomst. Bovendien willen wij niet de aansprakelijkheid dragen voor mogelijke gevolgen van de nodige peilaanpassingen.”

Wilt u de volledige zienswijze lezen, klik dan op onderstaande link: