Lozen van afvalwater

Wilt u afvalwater lozen of stoffen brengen in oppervlaktewater, dan heeft u daar een vergunning voor nodig.

Deze kunt u direct aanvragen via het omgevingsloket.