Kabels en leidingen

Wilt u kabels en/of leidingen aanleggen bij een dijk, een gemaal, een sluis of ander werk/gebouw van het waterschap.

Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Dat doet u direct via het omgevingsloket. Het is nu ook nog mogelijk om het formulier uit te printen en in te vullen.