Houden van activiteit of evenement

Wanneer u een activiteit of een evenement wilt houden bij een kanaal, watergang of ander werk van het waterschap, dan moet u daarvoor een vergunning hebben.

Wanneer u direct een vergunning wilt aanvragen, dan doet u dit via het omgevingsloket. Het is nu ook nog mogelijk om het formulier uit te printen en in te vullen.