Dammen aanbrengen

In veel gevallen is het aanbrengen en wijzigen van dammen in schouwsloten vrijgesteld van vergunningplicht. Er zijn gevallen waarbij u wel een vergunning moet aanvragen.

Raadpleeg de Algemene Regels van de Keur om te zien wanneer u wel of juist niet een vergunning moet aanvragen.

Wanneer u toch direct een vergunning wilt aanvragen, ga dan u het omgevingsloket. Het is nu ook nog mogelijk om het formulier uit te printen en in te vullen.