Wob-verzoek

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid.

Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Was deze informatie nuttig?