Waterwet

De waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater. En verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening.

Met de waterwet is de overheid beter uitgerust om wateroverlast, watertekort en waterverontreiniging tegen te gaan.

Eén vergunning

Een belangrijk gevolg van de waterwet is dat er maar één watervergunning bestaat. Wel zo gemakkelijk voor u als gebruiker. Voor handelingen in het watersysteem moet een watervergunning worden aangevraagd. Het kan gaan om de volgende handelingen:

  • Lozen van afvalwater op oppervlaktewater
  • Onttrekken van grondwater
  • Bouwen van een steiger
  • Dempen van een sloot

Voor meer informatie over aanvragen van vergunningen, kijkt u op de pagina vergunningen. Wilt u meer weten over de waterwet, kijkt u dan op www.waterwet.nl.