Glastuinbouw

Uit monitoringsgegevens blijkt dat de glastuinbouw een zichtbare bijdrage levert aan de vervuiling van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten.

Maatregelprogramma DuurSaam Glashelder is bedoeld om glastuinbouwbedrijven te ondersteunen bij het verminderen van emissies naar oppervlaktewater, grondwater en riool. Het gaat hier om de glastuinbouwbedrijven in de gebieden waterschap Hunze en Aa’s en Vechtstromen.
Het programma is een samenwerking tussen beide waterschappen, LTO Glaskracht en betrokken provincies en gemeenten.Het programma bestaat uit zeven maatregelen die leiden tot vermindering van emissies, waarbij rekening is gehouden met het financieel en bedrijfsbelang van de ondernemer. 

Graag verwijzen we u naar de website van DuurSaam Glashelder voor de meest actuele informatie.

Zuiveringsplicht

Sinds 1 januari 2018 is er een zuiveringsplicht voor gewasbeschermingsmiddelen voor het lozen van drainwater en drainagewater.