Aanbrengen steiger

Wilt u een steiger aanbrengen bij/over het water? Dan moet u dit melden bij het waterschap.

Voor het aanbrengen van steigers over oppervlaktewaterlichamen heeft het waterschap algemene regels opgesteld. Deze zijn te vinden onder Regelgeving/Keur. In de Algemene Regels zijn de voorwaarden opgenomen waaraan steigers moeten voldoen. Onder meer moet het aanbrengen van steigers worden gemeld bij het waterschap.

De melding doet u direct via het omgevingsloket. Het is nu ook nog mogelijk om het formulier uit te printen en in te vullen.