Melding besluit bodemkwaliteit

Wanneer u een melding wilt doen op grond van besluit bodemkwaliteit, dan doet u dat bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.