Lozen vanaf verhard oppervlak

Voor het lozen met een buis of goot vanaf nieuw verhard oppervlak naar watergang, heeft het waterschap algemene regels opgesteld.

De algemene regels voor lozen vanaf verhard oppervlak zijn te vinden op de website van het waterschap onder Regelgeving/Keur.

Wanneer u direct een melding wilt doen, ga dan u het omgevingsloket. Het is nu ook nog mogelijk om het formulier uit te printen en in te vullen.