Kruising kabels/leidingen met oppervlaktewater

Voor kruising van kabels en leidingen met een oppervlaktewaterlichaam heeft het waterschap algemene regels opgesteld.

Raadpleeg de algemene regels voor de kruising van kabels en leidingen met een oppervlaktewaterlichaam. Deze zijn te vinden op de website van het waterschap onder Regelgeving/Keur.

De melding doet u direct via het omgevingsloket. Het is nu ook nog mogelijk om het formulier uit te printen en in te vullen.