Grondwateronttrekking

Wanneer u grondwater wilt onttrekken voor bijvoorbeeld beregening, dan moet u dit melden.

Raadpleeg de Algemene Regels van de Keur om alles te lezen over grondwateronttrekken en lozen van grondwater.

Wanneer u toch direct een melding wilt doen, ga dan naar het omgevingsloket.

Het is nu ook nog mogelijk om het formulier uit te printen en in te vullen.

Was deze informatie nuttig?