Grondwateronttrekking

Wanneer u grondwater wilt onttrekken voor bijvoorbeeld beregening, dan moet u dit melden.

Raadpleeg de Algemene Regels van de Keur om alles te lezen over grondwateronttrekken en lozen van grondwater.

Wanneer u toch direct een melding wilt doen, ga dan naar het omgevingsloket.

Het is nu ook nog mogelijk om het formulier uit te printen en in te vullen.