2412 - Bekendmaking van voornemen van verkoop bloot eigendom aan het Noorderdiep 542  te Nieuw-Buinen

Het waterschap Hunze en Aa’s is van plan om met een partij een koopovereenkomst te sluiten. Het gaat om de verkoop van het bloot eigendom van een perceel aan het Noorderdiep te Nieuw-Buinen, kadastraal bekend gemeente Borger, sectie B, nummer 8348, groot ca. 0,1382 ha.

10-06-2024

De koper wil de grond gebruiken als ondergrond en erf van de woning.

Enige serieuze gegadigde en motivering

Het waterschap is van mening dat er in dit geval sprake is van één serieuze belangstellende. De koper wordt middels een ruiling eigenaar van het erfpachtrecht van de opstal op het perceel.
Door het bloot eigendom (belast met het recht van erfpacht) te verkopen aan deze koper, wordt zowel de ondergrond als de opstal van dezelfde eigenaar.

Bent u ook belangstellende?

Bent u van mening dat het waterschap het eigendom belast met het recht van erfpacht van dit perceel niet kan verkopen, omdat u op basis van bovenstaande punten ook een serieuze belangstellende bent? Dan kunt u dit binnen 21 kalenderdagen na de datum van deze publicatie laten weten via e-mail vastgoed@hunzeenaas.nl onder vermelding van ‘2412 Verkoop bloot eigendom Noorderdiep 542 te Nieuw-Buinen’.

Reacties die wij na 1 juli 2024 ontvangen, nemen wij niet meer in behandeling.