2409 - Bekendmaking van voornemen tot verkoop perceel grond aan het fietspad Kerkpad nabij de Borgsloot te Groningen

Het waterschap Hunze en Aa’s is van plan om met een partij een koop(ruil)overeenkomst te sluiten. Het gaat om de verkoop van een perceel grond aan de Kerkpad te Groningen (Meerstad) nabij de Borgsloot, kadastraal bekend gemeente Noorddijk, sectie B, nummer 2799 (deels), groot ca. 47 m².

13-05-2024

Enige serieuze gegadigde en motivering

Het waterschap is van mening dat er in dit geval sprake is van één serieuze belangstellende.
De te verkopen grond grenst aan een perceel dat eigendom is van koper. En koper is de enige aanliggende eigenaar.

Bent u ook belangstellende?

Bent u van mening dat het waterschap de grond niet kan verkopen, omdat u op basis van bovenstaande punten ook een serieuze belangstellende bent? Dan kunt u dit binnen 21 kalenderdagen na de datum van deze publicatie laten weten via e-mail vastgoed@hunzeenaas.nl onder vermelding van ‘2409 Verkoop perceel grond aan het fietspad Kerkpad nabij de Borgsloot te Groningen’.

Reacties die wij nadien ontvangen, nemen wij niet meer in behandeling.