2408 - Bekendmaking van voornemen tot verkoop perceel grond aan de Verlengde Scholtenskanaal OZ te Emmer-Compascuum

Het waterschap Hunze en Aa’s is van plan om met een partij een koopovereenkomst te sluiten. Het gaat om de verkoop van een perceel grond in het buurtschap Foxel aan de Verlengde Scholtenskanaal OZ  te Emmer-Compascuum, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie AB, nummer 1530, groot 79 m².

13-05-2024

De koper wil de grond gebruiken om zijn perceel te vergroten.

Enige serieuze gegadigde en motivering

Het waterschap is van mening dat er in dit geval sprake is van één serieuze belangstellende. De te verkopen grond grenst aan een perceel die al in eigendom is van koper. Ook heeft de koper het perceel al in gebruik en is de enige aanliggende eigenaar. 

Bent u ook belangstellende?

Bent u van mening dat het waterschap de grond niet kan verkopen, omdat u op basis van bovenstaande punten ook een serieuze belangstellende bent? Dan kunt u dit binnen 21 kalenderdagen na de datum van deze publicatie laten weten via e-mail vastgoed@hunzeenaas.nl onder vermelding van ‘2408 Verkoop perceel grond aan de Verlengde Scholtenskanaal OZ te Emmer-Compascuum’.

Reacties die wij na deze termijn ontvangen, nemen wij niet meer in behandeling.