Print pagina

Sollicitatieprocedure

Als er vacatures ontstaan adverteren wij op onze website, vacaturesites en in de regionale pers.

Sollicitatie versturen

Het heeft onze voorkeur dat u uw sollicitatie verstuurt door gebruik te maken van de knop solliciteren” in het formulier onder de vacaturetekst. Als u een open sollicitatie wilt sturen, gebruik dan het formulier op de pagina ‘open sollicitatie’.

Ontvangstbevestiging

Als u solliciteert via onze website dan krijgt u na het verzenden van uw sollicitatie een (automatische) ontvangstbevestiging. Uw sollicitatie is dan goed bij ons aangekomen.

Briefselectie

Na ontvangst van uw sollicitatie bekijken wij in welke mate uw profiel (opleiding, ervaring, motivatie) overeenkomt met de functie-eisen van de vacature. Als er meerdere sollicitaties zijn binnengekomen op een vacature, dan beoordelen wij deze verschillende sollicitaties gelijktijdig.
De briefselectie duurt tot circa twee weken na sluitingsdatum van de vacature. De duur is onder meer afhankelijk van het aantal reacties op de vacature. Als de termijn voor de briefselectie langer duurt dan verwacht, dan informeren we u daarover per e-mail.

Afwijzing na briefselectie

Het is mogelijk dat wij u niet uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. De reden van afwijzing kan zijn dat uw opleiding en/of ervaring onvoldoende aansluiten bij de vacature. Of dat er andere kandidaten zijn waarbij opleiding en ervaring (nog) beter aansluiten. Natuurlijk is het altijd teleurstellend als u een afwijzing op uw sollicitatie krijgt. Als u behoefte hebt aan meer informatie over de reden van afwijzing, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Uitnodiging eerste sollicitatiegesprek

Na de briefselectie kunt u een uitnodiging ontvangen voor een eerste sollicitatiegesprek. Wij sturen de uitnodiging via de post. In de uitnodiging staat ook wie aanwezig zijn bij het gesprek en waar het gesprek zal plaatsvinden.

Uitnodiging voor het vervolggesprek

Na het eerste sollicitatiegesprek kunnen we u uitnodigen voor een vervolggesprek. Wij nemen telefonisch contact met u op om een datum en tijdstip af te spreken. We sturen de uitnodiging daarna via de post.

Uitnodiging voor een arbeidsvoorwaardengesprek

Het laatste gesprek is het arbeidsvoorwaardengesprek. Als u een uitnodiging ontvangt voor een arbeidsvoorwaardengesprek dan willen wij u graag een dienstverband aanbieden. We gaan dan met u in gesprek over salaris, arbeidsvoorwaarden en datum indiensttreding.
Wij nemen telefonisch contact met u op om datum en tijdstip af te spreken.

Afwijzing na een sollicitatiegesprek

Na een sollicitatiegesprek is het mogelijk dat wij de procedure met u niet verder voort willen zetten. U wordt dan gebeld door de manager waarmee u eerder het sollicitatiegesprek hebt gehad. Hij/zij zal u de reden voor de afwijzing telefonisch meedelen.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Personeelszaken 0598 69 32 41

Volg ons op

Sollicitatieprocedure