Fase 1: Klutenpas

Film Brede Groene Dijk - fase 1

De eerste fase van het project Brede Groene Dijk is inmiddels afgerond: de aanleg van een klutenplas. Deze plas is in de kwelder voor de Brede Groene Dijk aangelegd. Deze aanleg dient meerdere doelen. We winnen klei én we zorgen voor een goede leefomgeving voor de kluut.  

Kansen voor de kluut

De kluut is een kenmerkende kustvogel. Deze koloniebroeders hebben het op dit moment heel moeilijk. Kluten hebben een voorkeur voor een broedplek op kale of schaars begroeide gebieden. De Dollard biedt zeer goede mogelijkheden voor een uitbreiding van de klutenpopulatie. Door het afgraven van een klein deel van de kwelder ontstaat er een tijdelijk van land afgesloten eiland met minimale begroeiing. Zo kunnen vossen straks niet meer bij de nesten komen. De kluut kan daardoor ongestoord broeden, wat bijdraagt aan een verhoging van het broedsucces. 

Bron van klei

Omdat de plas in open verbinding staat met zee, zal het binnen een aantal jaren weer dichtslibben met slib uit de Eems-Dollard. Slib dat daar nu in veel te hoge concentraties aanwezig is. We vangen hier dus slib, dat we rijpen tot klei voor bijvoorbeeld het versterken van de zeedijk. Dit is een doorlopend proces. Zo draagt dit project ook bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de Eems-Dollard. 

De aanleg

De aanleg van de klutenplas is inmiddels afgerond. De aannemer werkte onder ecologische begeleiding. Alleen het noodzakelijke materieel is op de kwelder aan het werk om het leven op de kwelder zo min mogelijk te verstoren.
De klei die vrij kwam bij het graven van de klutenplas ligt te drogen voor verder gebruik.

Vervolg project

Onze partner Ecoshape gebruikt de gedroogde klei om na de zomer een depot langs de huidige dijk te bouwen. Dat is de tweede fase van het project Brede Groene Dijk.

 

Fase 1: Klutenpas