Fase 2: Kleirijperij

De tweede fase van project Brede Groene Dijk bestaat uit de aanleg van de Kleirijperij. Het inrichten van de depots en het rijpen van slib. Dit is een traject van 3 jaar (2018-2021). Deze fase is een samenwerking van meerdere partijen: Ecoshape, Provincie Groningen, Rijkswaterstaat, Het Groninger Landschap, Groningen Seaports en waterschap Hunze en Aa's.

Inrichten slibdepot

De klei/slib die vrij kwam bij het graven van de klutenplas (fase 1) werd gedroogd tot klei. Daarmee heeft onze partner Ecoshape na de zomer 2018 een depot langs de huidige dijk gebouwd. In dit depot komt het slib uit polder Breebaart.
Naast het depot bij de dijk, ligt er ook een kleirijperij bij de pier van Oterdum. Deze kleirijperij rijpt het slib uit de haven van Delfzijl tot klei. Ook deze klei wordt gebruikt voor de Brede Groene Dijk. Door dit slib te laten ontwateren en te rijpen, ontstaat klei. Dit is een langdurig proces van meerdere jaren.

Van slib tot klei

Het rijpen van slib tot klei is een proces van meerdere jaren. Beide kleirijperijen worden in testvakken verdeeld. In die verschillende testvakken onderzoeken we met welke methode het slib het best en/of snelst rijpt tot klei. Hier wordt van 2018 tot 2021 aan gewerkt.

Vervolg project

Uiteindelijk wordt de klei uit deze kleirijperij gebruikt voor het aanleggen van 1 km Brede Groene Dijk.

 

Fase 2: Kleirijperij