Fase 3: Aanleg Brede Groene Dijk

Fase 3 is de uiteindelijke aanleg van de 1 km lange Brede Groene Dijk. We zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen van deze fase: het ontwerpproces én de inzet van het vergunningenspoor.

Demonstratiedijk

Met de klei uit de beide kleirijperijen wordt de dijk over 1 km omgebouwd tot een demonstratiedijk. In 1 km wordt getest of een Brede Groene Dijk gemaakt van slib uit de omgeving sterk genoeg is om aan de normen te voldoen. Van 2021 tot 2024 wordt deze demonstratiedijk getest en gemonitord. Zijn de uitkomsten positief dan wordt de dijk van Johannes Kerkhovenpolder tot aan de Dollard - totaal 12,5 km - omgebouwd tot een Brede Groene Dijk. 

Fase 3: Aanleg Brede Groene Dijk