Print pagina

​​​​​​​Grondgebruik Verlengde Scholtenskanaal Oostzijde

Hunze en Aa’s heeft als waterschap van oudsher grond rondom water in bezit. Soms is die grond in gebruik genomen door particulieren, bedrijven, verenigingen, stichtingen of andere overheden.

In het kader van rechtsgelijkheid en duidelijkheid maken wij graag goede afspraken over onze grond.​

Mogelijkheid om grond aan te kopen

Met het project ‘Grondgebruik Verlengde Scholtenskanaal Oostzijde’ wil het waterschap de strook grond tussen de percelen aan de Verlengde Scholtenskanaal Oostzijde te Foxel en de sloot regelen. Sommigen gebruiken de grond als tuin en/of hebben een brug over de sloot aangelegd. Andere bewoners aan de Verlengde Scholtenskanaal Oostzijde gebruiken de grond niet. Wij hebben de grond niet langer nodig voor het uitvoeren van onze watertaken. Vandaar dat wij aangrenzende perceeleigenaren in de gelegenheid stellen om de grond te kopen. Dit aanbod geldt voor bewoners aan de Verlengde Scholtenskanaal Oostzijde te Foxel, ongeacht of zij op dit moment de grond gebruiken. 

Lees onze flyer en lijst met veelgestelde vragen voor meer informatie. Deze kunt u downloaden in de rechterbalk.
Antwoordformulier regelen grondgebruik

Mijn voorkeur voor de grond van Waterschap Hunze en Aa’s gaat naar:Hoe wilt u het liefst door ons benaderd worden?
Uw contactgegevens

Volg ons op

​​​​​​​Grondgebruik Verlengde Scholtenskanaal Oostzijde