Print pagina

Baggeren Havenkanaal Assen

Na onderzoek blijkt dat er op de bodem van het Havenkanaal in Assen een slib- en baggerlaag ligt. Deze is aanwezig in het gedeelte stroomafwaarts vanaf het lozingspunt van onze rioolwaterzuiveringsinstallatie.

 Het Havenkanaal heeft sinds kort niet meer alleen de functie van waterdoorvoer. Met de opening van de Blauwe As op 15 september 2017 ging de nieuwe vaarroute open voor de recreatievaart. Het baggeren draagt bij aan het kunnen vervullen van de nieuwe functies van het kanaal.

​Financiën

Uitvoering van werkzaamheden kosten €1,6 miljoen. Na het verwijderen van het slib en de bagger kan het afwateringskanaal aan zijn nieuwe functies voldoen.

Planning

De werkzaamheden starten in de tweede week van januari 2018 en duren tot en met mei 2018.

Vragen

Aannemer Kurstjens voert het werk uit. Hunze en Aa’s begeleidt het werk. Als u vragen heeft kunt u terecht bij projectleider van Hunze en Aa’s, Derk Bijmolt via telefoonnummer 0598 69 32 04.

Vrijdag 22 en zaterdag 23 juni zijn wij aanwezig op de open dagen van landbouw- en loonbedrijf Sandee in Holte. Hee… https://t.co/7hTABPXRJs

Volg ons op

Baggeren Havenkanaal Assen