Print pagina

Waterberging Benedenloop Westerwoldse Aa

We vergroten de waterbergingscapaciteit en richten tegelijk het gebied in als natuurgebied. Ook herstellen we de historische zeedijk.

​Locatie

Westoever van de Westerwoldse Aa tussen Nieuwe Statenzijl en Bad Nieuweschans.

Omschrijving

We hebben de laatste jaren al een flink aantal (nood)waterbergingsgebieden ingericht rondom de Westerwoldse Aa. Hiermee beschermen we het gebied beter tegen overstromingsrisico’s.
 
246 BWWA-kaartje 440p.jpg

Recentelijk heeft het waterschap een deel van de resterende gronden verworven. Deze richten we in 2015 in. We graven hooggelegen gronden af, zodat ze bij hoog water in de Westerwoldse Aa onder water kunnen lopen en zo water kunnen bergen. Daarbij richten we het gebied zo in, dat het deels geschikt is als paai- en opgroeigebied voor vissen.
Met de afgegraven klei herstellen we de historische zeedijk langs de Westerwoldse Aa en maken we de voormalige batterijen (verdedigingswerken) weer zichtbaar. Het bestaande fietspad wordt verplaatst en op de herstelde dijk gelegd.

Planning

De planning is om het gebied In 2015 en 2016 in te richten.

Opdrachtgever

Het Waterschap Hunze en Aa’s is opdrachtgever voor dit project. Het project wordt medegefinancierd door de Provincie Groningen, de gemeente Oldambt en het Waddenfonds.
 
 

U kunt weer veilig fietsen aan de zuidzijde van het Schildmeer. Het fietspad op de aangepaste kade is klaar. Dat zi… https://t.co/xKX0u3FJOJ

Volg ons op

Waterberging Benedenloop Westerwoldse Aa