Waterberging Benedenloop Westerwoldse Aa

We vergroten de waterbergingscapaciteit en richten tegelijk het gebied in als natuurgebied. Ook herstellen we de historische zeedijk.

​Locatie

Westoever van de Westerwoldse Aa tussen Nieuwe Statenzijl en Bad Nieuweschans.

Omschrijving

We hebben de laatste jaren al een flink aantal (nood)waterbergingsgebieden ingericht rondom de Westerwoldse Aa. Hiermee beschermen we het gebied beter tegen overstromingsrisico’s.
 
246 BWWA-kaartje 440p.jpg

Recentelijk heeft het waterschap het laatste deel van de benodigde gronden verworven. Deze richten we in 2018 in. We graven hooggelegen gronden af, zodat ze bij hoog water in de Westerwoldse Aa onder water kunnen lopen en zo water kunnen bergen. Daarbij richten we het gebied zo in, dat het deels geschikt is als paai- en opgroeigebied voor vissen.
Met de afgegraven klei herstellen we de historische zeedijk langs de Westerwoldse Aa en maken we een voormalige batterij (verdedigingswerk) weer zichtbaar. Tevens brengen we een fietspad op de kade aan, zodat fietsverkeer van Bad Nieuweschans tot Nieuw Statenzijl mogelijk is.

Planning

De planning is om het gebied In 2018 in te richten en in het voorjaar van 2019 het fietspad aan te brengen.

Opdrachtgever

Het Waterschap Hunze en Aa’s is opdrachtgever voor dit project. Het project wordt medegefinancierd door de Provincie Groningen, de gemeente Oldambt en het Waddenfonds.
 
 

Ook ons waterschap is aanwezig tijdens de #DagvanhetNationaalPark op zondag 26 mei van 11.00-16.00 uur op de Parkee… https://t.co/5D799lYd5Q

Volg ons op

Waterberging Benedenloop Westerwoldse Aa