Print pagina

Waterberging Benedenloop Westerwoldse Aa

We vergroten de waterbergingscapaciteit en richten tegelijk het gebied in als natuurgebied. Ook herstellen we de historische zeedijk.

​Locatie

Westoever van de Westerwoldse Aa tussen Nieuwe Statenzijl en Bad Nieuweschans.

Omschrijving

We hebben de laatste jaren al een flink aantal (nood)waterbergingsgebieden ingericht rondom de Westerwoldse Aa. Hiermee beschermen we het gebied beter tegen overstromingsrisico’s.
 
246 BWWA-kaartje 440p.jpg

Recentelijk heeft het waterschap het laatste deel van de benodigde gronden verworven. Deze richten we in 2018 in. We graven hooggelegen gronden af, zodat ze bij hoog water in de Westerwoldse Aa onder water kunnen lopen en zo water kunnen bergen. Daarbij richten we het gebied zo in, dat het deels geschikt is als paai- en opgroeigebied voor vissen.
Met de afgegraven klei herstellen we de historische zeedijk langs de Westerwoldse Aa en maken we een voormalige batterij (verdedigingswerk) weer zichtbaar. Tevens brengen we een fietspad op de kade aan, zodat fietsverkeer van Bad Nieuweschans tot Nieuw Statenzijl mogelijk is.

Planning

In 2018 hebben we het gebied ingericht. In het voorjaar van 2019 is het fietspad aangebracht en in de loop van 2019 verzorgen we de verdere afwerking.

Opdrachtgever

Het Waterschap Hunze en Aa’s is opdrachtgever voor dit project. Het project wordt medegefinancierd door de Provincie Groningen, de gemeente Oldambt en het Waddenfonds.
 
 

Volg ons op

Waterberging Benedenloop Westerwoldse Aa