Print pagina

Verhoging dijk Eemskanaal

Om de veiligheid te kunnen garanderen in tijden van hoog water.

Locatie

Het gaat om de dijk aan de zuidkant tussen de stad Groningen en Bloemhofbrug (Slochteren).

Aanleiding 

Door het inklinken van de grond zakt de dijk langs het Eemskanaal met de jaren. Daarom zijn we begonnen met het verhogen van de dijk. Dit herstel is in het reguliere onderhoud opgenomen. We gebruiken hier grond voor, die bij een ander werk vrijkomt. Die grond (klei) gaat per schip naar de juiste locatie.Planning 

Bij het begin van het stormseizoen in oktober is de dijk weer op juiste hoogte. 

Opdrachtgever en uitvoering

Hunze en Aa's heeft deze opdracht uitbesteed aan Dosco Baggerwerken uit Oudewater.

 

 

 

Volg ons op

Verhoging dijk Eemskanaal