Print pagina

Verbindingskanaal Oosterhornhaven-Termunterzijldiep

De kaden, oeverbescherming en gemalen die in 2000 zijn aangelegd voor gemaal Rozema, worden aangepakt voor groot onderhoud.

Locatie

Verbindingskanaal Oosterhornhaven – Termunterzijldiep.

Omschrijving

We hebben de kaden van het kanaal op de laagste punten verhoogd. Ook is de fundatie van gemaal Oosterhorn Zuid versterkt en zijn bij dit gemaal de damwanden vervangen.
 

 

Planning

Om te bepalen of de kaden stabiel en sterk genoeg zijn, zijn extra peilbuizen geplaatst om de ondergrondse waterniveaus te kunnen meten. Deze metingen zijn in 2015 gestart en in 2018 uitgevoerd. Met de resultaten van de metingen wordt nu bepaald welke maatregelen we moeten nemen om de kaden te versterken. Hierbij kijken we niet alleen naar de hoogte van de kaden, maar ook naar de stabiliteit en de grondopbouw van de onderliggende lagen.

Bijzonderheden

Omdat gemaal Rozema gebouwd is om de effecten van bodemdaling door gaswinning op te vangen, financiert de Bodemdalingscommissie het grootste deel van deze werkzaamheden.
 

Volg ons op

Verbindingskanaal Oosterhornhaven-Termunterzijldiep