Print pagina

Verbetering waterafvoer Middensloot

In Wildervank is al enige jaren sprake van wateroverlast bij hevige regenval. De waterafvoer moet worden verbeterd. Samen met aanwonenden gaan we deze problematiek aanpakken.

De wateroverlast wordt veroorzaakt doordat de Middensloot in Wildervank deels is verdwenen én omdat afvoerbuizen zijn dichtgeslibd. In de verkenning die Arcadis voor ons uitvoert wordt de exacte situatie per perceel duidelijk gemaakt.   

Wat gaat er gebeuren?

Arcadis doet de eerste verkenning. Zij kijken ter plaatse, onderzoeken de waterbodem en maken foto’s van de situatie. Aan de hand van de informatie uit deze verkenning gaan we met aanwonenden in gesprek op zoek naar een oplossing. 

Hoe ziet de planning eruit?

We starten daar waar de urgentie het hoogst is. Tijdens de inloopbijeenkomst van 8 maart is veel nieuwe informatie tot ons gekomen die we meewegen. De clusters 2, 6 en 9 (zie kaartje) worden eerst verkend. Dit gebeurt in de loop van 2018. Vervolgens worden de werkzaamheden per traject verder uitgewerkt en uitgevoerd. 

Wie voert het werk uit?

Arcadis voert de verkenning voor ons uit. De gespreken met aanwonenden en het maken van de plannen gebeurt door medewerkers van Hunze en Aa’s. Zodra we weten welke maatregelen moet worden genomen, zal er een aanbesteding worden uitgezet, afhankelijk van de impact en kosten van het werk.

 

We namen vanavond afscheid van AB-lid @TheaPotharst. We danken haar voor haar inzet de afgelopen jaren. https://t.co/zm7BMNUPBG

Volg ons op

Verbetering waterafvoer Middensloot