Print pagina

Verbetering waterafvoer Middensloot

In Wildervank is al enige jaren sprake van wateroverlast bij hevige regenval. De waterafvoer moet worden verbeterd. Samen met aanwonenden gaan we deze problematiek aanpakken.

De wateroverlast wordt veroorzaakt doordat de Middensloot in Wildervank deels is verdwenen én omdat afvoerbuizen zijn dichtgeslibd. In de verkenning die Arcadis voor ons uitvoert wordt de exacte situatie per perceel duidelijk gemaakt.   

Wat gaat er gebeuren?

Arcadis doet de eerste verkenning. Zij kijken ter plaatse, onderzoeken de waterbodem en maken foto’s van de situatie. Aan de hand van de informatie uit deze verkenning gaan we met aanwonenden in gesprek op zoek naar een oplossing. 

Hoe ziet de planning eruit?

We starten daar waar de urgentie het hoogst is. Tijdens de inloopbijeenkomst van 8 maart is veel nieuwe informatie tot ons gekomen die we meewegen. De clusters 2, 6 en 9 (zie kaartje) worden eerst verkend. Dit gebeurt eind maart. In april en mei zullen de gesprekken per wijk plaats vinden, waarmee in juni en augustus de plannen kunnen worden uitgewerkt. In november willen we starten met de uitvoering. Daarna volgen de andere clusters. 

Wie voert het werk uit?

Arcadis voert de verkenning voor ons uit. De gespreken met aanwonenden en het maken van de plannen gebeurt door medewerkers van Hunze en Aa’s. Zodra we weten welke maatregelen moet worden genomen, zal er een aanbesteding worden uitgezet, afhankelijk van de impact en kosten van het werk.

 

Vanwege hoogwater op de boezem zetten we vannacht de kleine zeesluis in Delfzijl open. We kunnen op deze manier wat… https://t.co/1kSDHF8ZAG

Volg ons op

Verbetering waterafvoer Middensloot