Print pagina

Verbetering waterafvoer Middensloot

In Wildervank is al enige jaren sprake van wateroverlast bij hevige regenval. De waterafvoer moet worden verbeterd. Samen met aanwonenden gaan we deze problematiek aanpakken.

De Middensloot is door de jaren heen grotendeels verdwenen. Deze sloot is op sommige plekken heel belangrijk voor de waterafvoer (van hemel- en grondwater) van de aanliggende gronden.
Op verschillende plekken langs de Middensloot is sprake van wateroverlast bij veel neerslag. De Middensloot werkt niet goed als waterafvoer, onder andere omdat deze deels verdwenen is en omdat de afvoerbuizen zijn dichtgeslibd. Daarom moet er op sommige plekken dus iets gebeuren: herstel of groot onderhoud van het slootprofiel met talud.

Wat gaan we doen?

Aannemer Kramer gaat de Middensloot weer vrij maken, zodat water afgevoerd kan worden. De aannemer is ongeveer één à twee dagen per kavel bezig. Hij start eind november 2018 met de werkzaamheden. De werkzaamheden langs traject 2 zijn inmiddels afgerond. Half april 2019 zijn de werkzaamheden voor traject 6 en traject 9 afgerond en de trajecten 1 en 5 zijn in voorbereiding en worden naar verwachting in het najaar van 2019 uitgevoerd. Zie ook de detailkaarten rechts voor de verschillende trajecten.

Schouwsloot

Van de eigenaren van de percelen grenzend aan de vrijgemaakte Middensloot wordt verwacht dat ze de sloot vanaf september 2019 jaarlijks schoonhouden. Het waterschap zal hierop controleren. Meer informatie over schouwsloten vindt u op onze website: www.hunzeenaas.nl/schouw.
 

Volg ons op

Verbetering waterafvoer Middensloot