Veendiep

We maken de kade van het Veendiep veiliger.

Locatie

Het Veendiep ligt ten zuiden van Rhederbrug. Het verbindt het B.L.Tijdenskanaal met de Westerwoldse Aa.

Aanleiding / omschrijving

De kade van het Veendiep voldoet niet aan de veiligheidsnormen.
  
Deze wordt daarom aangepast, verhoogd en eventueel verbreed. Daar waar mogelijk verplaatsen we de dijk iets. Zo ontstaat ruimte voor een natuurvriendelijke oever.
Veendiep-1.JPG
Nieuwe situatie: veilige hoogte, stabiel en met natuurvriendelijke oever.
 
Daar waar dat niet kan, komt een stortsteenoever met waterplanten of vervangen we de oude paalschotbeschoeiing door nieuwe.
 
Veendiep-2.JPG
Nieuwe situatie: veilige hoogte, stabiel en met stortsteenoever.

Planning

Direct na de aanbesteding in april 2013 is aannemer De Romein bv begonnen met de uitvoering. In april 2014 is het klaar.

Bijzonderheden

We combineren deze werkzaamheden met aanpassing van de jachthaven, herstel van bruggen, aanleg kanosteiger, wandelpaden en baggerwerk. Ook wordt gemaal De Klieve weer zichtbaar gemaakt en voorzien van informatiepaneel.

Opdrachtgever en uitvoering

De gemeente Bellingwedde is opdrachtgever voor dit project. Zij doet dit in nauw overleg met waterschap Hunze en Aa’s.

Communicatie

Op 25 april 2014 is de opening van het Veendiep. Zie voor meer informatie hierover onze agenda.

Volg ons op

Veendiep