Veenboringen

In ons gebied worden boringen gedaan om informatie te achterhalen over de veenpakketten die hier in de grond zitten.

Wanneer veengrond in aanraking komt met lucht breekt het veen af. Door het verdwijnen van het veen daalt de bodem. Uit een verkennend onderzoek in 2012 kwam naar voren dat er in ons gebied nog veel veen zit. Er komen grote gebieden voor waar de bodem nog jarenlang kan dalen als gevolg van oxidatie van het veen. Dit heeft gevolgen voor de waterhuishouding. 
 
Om te kunnen bepalen welke maatregelen in de toekomst nodig zullen zijn, is het belangrijk dat we weten hoeveel veen er nog aanwezig is en wat de ligging is van het veen. Hier komen we achter door boringen in het veld uit te voeren. Dit gebeurt door Ingenieursbureau LievenseCSO in opdracht van Hunze en Aa’s.
 
LievenseCSO brengt momenteel de veen- en kleilagen in kaart binnen het totale beheersgebied van ons waterschap. Dit doen ze middels 4.600 handboringen.
 
Voor 1 april worden alle boringen uitgevoerd. Op die datum levert LievenseCSO de boorprofielen aan het waterschap. Daarnaast leveren ze een databestand met alle informatie over de veen- en kleilagen en de grondwaterstanden.
 
Tijdens de uitvoering van de boringen wordt maandelijks inzicht gegeven in de boorstaten. Het meest recente bestand leest u hier:Boorlocaties Veengebieden.pdfBoorlocaties Veengebieden.pdf


Klik op de kaart voor een vergroting

 

Benieuwd hoe u uw tuin watervriendelijk inricht deze #lente? Bekijk de tips op onze website. https://t.co/mJxlypSJsY https://t.co/o8c2JAdmI8

Volg ons op

Veenboringen