Veenboringen

In ons gebied worden boringen gedaan om informatie te achterhalen over de veenpakketten die hier in de grond zitten.

Wanneer veengrond in aanraking komt met lucht breekt het veen af. Door het verdwijnen van het veen daalt de bodem. Uit een verkennend onderzoek in 2012 kwam naar voren dat er in ons gebied nog veel veen zit. Er komen grote gebieden voor waar de bodem nog jarenlang kan dalen als gevolg van oxidatie van het veen. Dit heeft gevolgen voor de waterhuishouding. 
 
Om te kunnen bepalen welke maatregelen in de toekomst nodig zullen zijn, is het belangrijk dat we weten hoeveel veen er nog aanwezig is en wat de ligging is van het veen. Hier komen we achter door boringen in het veld uit te voeren. Dit gebeurt door Ingenieursbureau LievenseCSO in opdracht van Hunze en Aa’s.
 
LievenseCSO brengt momenteel de veen- en kleilagen in kaart binnen het totale beheersgebied van ons waterschap. Dit doen ze middels 4.600 handboringen.
 
Alle boringen zijn inmiddels uitgevoerd. Zodra alle data verwerkt is, en de uitkomsten bekend zijn zullen we deze hier presenteren.
 

 


Klik op de kaart voor een vergroting

 

Ook ons waterschap is aanwezig tijdens de #DagvanhetNationaalPark op zondag 26 mei van 11.00-16.00 uur op de Parkee… https://t.co/5D799lYd5Q

Volg ons op

Veenboringen