Veenboringen

In ons gebied worden boringen gedaan om informatie te achterhalen over de veenpakketten die hier in de grond zitten.

Wanneer veengrond in aanraking komt met lucht breekt het veen af. Door het verdwijnen van het veen daalt de bodem. Uit een verkennend onderzoek in 2012 kwam naar voren dat er in ons gebied nog veel veen zit. Er komen grote gebieden voor waar de bodem nog jarenlang kan dalen als gevolg van oxidatie van het veen. Dit heeft gevolgen voor de waterhuishouding. 

Om te kunnen bepalen welke maatregelen in de toekomst nodig zullen zijn, is het belangrijk dat we weten hoeveel veen er nog aanwezig is en de ligging van het veen. Hier komen we achter door boringen in het veld uit te voeren. Dit gebeurt door Ingenieursbureau LievenseCSO in opdracht van Hunze en Aa’s.

Tijdens de uitvoering van de boringen wordt maandelijks inzicht gegeven in de boorstaten. Zodra de boorstaten bekend zijn, worden ze hier gepubliceerd. 


Klik op de kaart voor een vergroting

 

Vandaag sloten we het project Slochterdiep feestelijk af. https://t.co/jR22m5eCpQ

Volg ons op

Veenboringen