Print pagina

Tussen Wad en Westerwoldse Aa

Een gezond leefgebied creëren voor de vissoorten die in ons gebied voorkomen. En obstakels voor de trek beperken.

Aanleiding

Vissoorten staan onder grote druk. Inrichtingsmaatregelen, zoals sluizen en stuwen in de Westerwoldse Aa hebben negatieve invloed op de ecologie van de beek.  Het project Tussen Wad en Westerwoldse Aa verandert de situatie.

Omschrijving Project

Met dit project ontstaat een gezonder leefgebied voor vissen. Het is gericht op optimalisatie van de vistrek vanuit de Waddenzee tot aan het Bargerveen en de ontwikkeling van paaiplaatsen in het gebied. We verwijderen barrières, herstellen de beek door hermeandering en natuurlijke oevers.
 
Daarnaast worden kansen benut voor landschapsherstel en recreatie en toerisme. We herstellen landschapselementen zoals dijken, historische militaire verdedigingswerken en leggen recreatieve voorzieningen aan zoals een fietspad en een jachthaven.

Planning

Het project ‘Tussen Wad en Westerwoldse Aa’ wordt voor een deel uitgevoerd binnen bestaande projecten, zoals Herstel Benedenloop Westerwoldse Aa, EHS Westerwolde en Verbinding Runde - Ruiten Aa.  ’Tussen Wad en Westerwoldse Aa’ heeft een looptijd van 2009-2020.

Samenwerking

‘Tussen Wad en Westerwoldse Aa’ wordt financieel ondersteund door het Waddenfonds, Rijswaterstaat, provincie Groningen, waterschap Hunze en Aa’s, de Hengelsportfederatie en de gemeente Oldambt.


Volg ons op

Tussen Wad en Westerwoldse Aa