Print pagina

Pilots Klimaatadaptatie

De gemeenten Groningen, de Kompanjie en Stadskanaal hebben een pilot Klimaatadaptatie afgerond. In 2020 moeten alle gemeenten weten waar ze aan toe zijn.

Hoe klimaatbestendig zijn we? En hoe beoordelen we dat? Dat is waar we een antwoord op moeten krijgen.  

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018.pdf staat dat Nederland in 2050 klimaatbestendig moet zijn. We zien de gevolgen van klimaatverandering om ons heen; er vallen vaker zware buien, er is meer kans op langdurige droogte en het wordt warmer. We kunnen concluderen dat het klimaat extremer wordt en daar moeten we op anticiperen. Samen moeten we aan de slag om ons land klimaatbestendig te maken en dat begint in de regio.

Stresstesten

Uiterlijk in 2020 moeten gemeenten weten hoe klimaatbestendig ze zijn en welke maatregelen ze gaan treffen om de klimaatbestendigheid te vergroten of te behouden. Hiervoor voeren zij klimaatstresstesten uit. Natuurlijk zijn wij hier nauw bij betrokken. Deze informatie is ook voor ons van groot belang.

 

Volg ons op

Pilots Klimaatadaptatie