Print pagina

Pilots Klimaatadaptatie

Binnenkort starten we in de gemeenten Groningen, de Kompanjie en Stadskanaal met de pilots Klimaatadaptatie.

Hoe klimaatbestendig zijn we? En hoe beoordelen we dat? Dat is waar we met deze pilots een antwoord op moeten krijgen.  

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018.pdf staat dat Nederland in 2050 klimaatbestendig moet zijn. We zien de gevolgen van klimaatverandering om ons heen; er vallen vaker zware buien, er is meer kans op langdurige droogte en het wordt warmer. We kunnen concluderen dat het klimaat extremer wordt en daar moeten we op anticiperen. Samen moeten we aan de slag om ons land klimaatbestendig te maken en dat begint in de regio.

Stresstesten

Uiterlijk in 2020 moeten de gemeenten samen met ons bepaald hebben hoe klimaatbestendig we nu zijn en welke maatregelen we gaan treffen om de klimaatbestendigheid te vergroten of te behouden. Hiervoor voeren we klimaatstresstesten uit. Hoe we dat het beste kunnen doen testen we de komende maanden uit in 2 pilots, met de gemeenten Groningen, de Kompanjie en Stadskanaal.

 

Nepstorm test grasmat zeedijk in Carel Coenraadpolder https://t.co/MTz6vJSUFV

Volg ons op

Pilots Klimaatadaptatie