Print pagina

Kadeverbetering Delfzijl

We verbeteren een aantal kaden in en om Delfzijl en Farmsum.

Locatie

Delfzijl-Farmsum.

Aanleiding

In het kader van het Masterplan Kaden verbeteren we een aantal kaden in en om Delfzijl. Dan zijn ze nog beter bestand om bij extreme weersomstandigheden het water te kunnen keren. Het waterschap doet er alles aan om de kaden zo veilig mogelijk te houden in samenwerking met de eigenaren van de kaden.

Opdrachtgever en uitvoering

Waterschap Hunze en Aa's bereidt de werkzaamheden voor.

Omschrijving

Wij voeren eerst technische metingen en boringen uit. Dit is nodig om de precieze kwaliteit van de kaden op dit moment te bepalen. Deze gegevens bespreken we met de betrokken eigenaren en gebruikers. Het waterschap verhoogt vervolgens de kaden. De eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de kaden op hun terrein. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, krijgen de eigenaren een nieuwe watervergunning waarin hun rechten en verplichtingen zijn opgenomen. Zo weten zij wat hun taak is na ophoging. 

Planning

De voorbereiding is afgerond. In 2014 zijn we gestart met de werkzaamheden voor de kadeverbetering aan de Oosterhornhaven. De overige trajecten volgen in 2015 en 2016.


 
 
 
 
 

Volg ons op

Kadeverbetering Delfzijl