Print pagina

Afwateringskanaal Steendam - Tjuchem

We werken aan de voorbereidingen voor kadeverbetering van de kade langs het Afwateringskanaal Steendam - Tjuchem. We gaan de kade verbeteren in combinatie met de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Waarom gaan we hier aan de slag

De hoogte en stabiliteit van de kade voldoet niet voor de toekomst. Het moet worden aangepast voor de komende 30 jaar. Momenteel onderzoeken we wat dit voor de huidige kade bekent en wat er precies moet worden aangepast. Daarvoor zijn op verschillende percelen langs de kade boringen gedaan.  

Tijdelijke maatregelen

Omdat we in deze droge zomer problemen constateerden bij deze kade, is de kade afgezet voor doorgaand verkeer en hebben we deze kade nat gehouden. Ondanks dat is de kade beschadigd. Er zijn daarom enkele tijdelijke maatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen. Omdat de voorbereidingen langer duren dan in eerste instantie gedacht treffen we later dit jaar nog een paar tijdelijke maatregelen.

Wat gaan we doen

In dit project voeren we meerdere werkzaamheden uit. De kade moet worden versterkt en daarnaast moeten we natuurvriendelijke oevers aanleggen. Voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers zijn mogelijkheden ter hoogte van de ijsbaan van Tjuchem. Hierover zijn voorbereidende gesprekken met vertegenwoordigers van de IJsclub Tjuchem, de vereniging School en Dorpsbelangen en andere betrokkenen zoals Werkgroep ’t Kooilaand. 

Uitvoering en planning

Voorlopig zitten we nog in de planfase. We zijn daarover in gesprek met de aanliggende bewoners. Zodra er een eerste schets ligt, delen we dat uiteraard met de omgeving. Pas als het plan definitief is kan het werk worden aanbesteed. De uiteindelijke uitvoering is gepland voor 2020/2021.

Meer informatie over het werk

Wilt u meer weten over dit werk? Dan kunt u contact opnemen met Harriët Bosman, telefoonnummer (0598) 69 32 26.

Ook ons waterschap is aanwezig tijdens de #DagvanhetNationaalPark op zondag 26 mei van 11.00-16.00 uur op de Parkee… https://t.co/5D799lYd5Q

Volg ons op

Afwateringskanaal Steendam - Tjuchem