Print pagina

Afwateringskanaal Steendam - Tjuchem

Binnenkort starten we met de werkzaamheden aan het Afwateringskanaal Steendam - Tjuchem. We gaan de kade verbeteren in combinatie met de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Waarom gaan we hier aan de slag

De hoogte en stabiliteit van de kade voldoet niet voor de toekomst. Het moet worden aangepast voor de komende 30 jaar. Momenteel onderzoeken we wat dit voor de huidige kade bekent en wat er precies moet worden aangepast. Daarvoor zijn op verschillende percelen langs de kade boringen gedaan.  

Tijdelijke maatregel

Omdat we in deze droge zomer problemen constateerden bij deze kade, is de kade afgezet voor doorgaand verkeer en hebben we deze kade nat gehouden. Ondanks dat is de kade beschadigd. Daarom nemen we vooruitlopend op dit project hier al een tijdelijke maatregel om de veiligheid te waarborgen. We verstevigen een deel van de kade aan de landzijde over een lengte van 100 meter.  

Wat gaan we doen

In dit project voeren we meerdere werkzaamheden uit. De kade moet worden versterkt en daarnaast moeten we natuurvriendelijke oevers aanleggen. Voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers zijn mogelijkheden ter hoogte van de ijsbaan van Tjuchem. Hierover zijn voorbereidende gesprekken met vertegenwoordigers van de IJsclub Tjuchem, de vereniging School en Dorpsbelangen en andere betrokkenen zoals Werkgroep ’t Kooilaand. 

Uitvoering en planning

Voorlopig zitten we nog in de planfase. We zijn daarover in gesprek met de aanliggende bewoners. Zodra er een eerste schets ligt, delen we dat uiteraard met de omgeving. Pas als het plan definitief is kan het werk worden aanbesteed. De uiteindelijke uitvoering is gepland voor 2019/2020.

Meer informatie over het werk

Wilt u meer weten over dit werk? Dan kunt u contact opnemen met Harriët Bosman, telefoonnummer (0598) 69 32 26.

Met een dankbaar applaus voor alle betrokkenen die aan het proces van de #waterschapsverkiezingen hebben bijgedrage… https://t.co/e0sgB4nds8

Volg ons op

Afwateringskanaal Steendam - Tjuchem