Print pagina

Herstellen oeververdediging in (hoofd) watergangen

Om schade door golfslag te voorkomen, moeten we de oevers van onze watergangen beschermen.

Locatie

Diverse locaties binnen het waterschapsgebied.

Omschrijving

We versterken de oevers op verschillende manieren:
  • Afschuinen van de oevers. Waar voldoende ruimte is en de ondergrond geschikt is, maken we de taluds minder steil. Hierdoor ontstaat minder kans op inzakking en heeft golfslag minder vat op het talud.
  • Aanbrengen van oeverbeschoeiing (bijvoorbeeld palen met schotten), als er niet voldoende ruimte is om de oever breder te maken. 
434 beschoeiing 01.jpg 
Oeverbeschoeiing (paal-schot)

Planning

De eerste werkzaamheden zijn begonnen in 2013. Het tweede gedeelte is in 2016 aanbesteed en dit contract loopt tot en met 2019.

Bijzonderheden

Hunze en Aa’s voert haar projecten uit tegen de laagst mogelijke kosten met de gewenste kwaliteit. Daarom brengen we, waar het kan, geen oeverbeschoeiing aan, maar een flauwer talud.

Opdrachtgever en uitvoering

Aannemersbedrijf Dieterman uit Westerlee voert deze opdracht uit voor Hunze en Aa's voor de werkzaamheden tot en met 2019.
434 beschoeiing 02.jpg

 
 

Volg ons op

Herstellen oeververdediging in (hoofd) watergangen