Print pagina

Afwateringskanaal Duurswold

Groot onderhoud aan kaden en oevers

​Locatie

Dit werk vindt plaats aan het Afwateringskanaal en zijtak de Oude Leeks bij Meedhuizen (Duurswold). Kaartje: Kadetrajecten Afwateringskanaal bij Meedhuizen.pdf
 

Omschrijving

Langs het Afwateringskanaal wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de kaden en oevers. Houten beschoeiing dat niet meer voldoet, wordt vervangen door stortsteen. Bovendien verbeteren we de kades, zodat deze weer aan de veiligheidsnorm voldoen. 

Planning

Met het traject aan de Oude Leeks en een stukje van het Afwateringskanaal (3) zijn we in de week van 1 juli begonnen. Het traject ten noorden van de N362 (5) wordt tegelijkertijd uitgevoerd. Pas na de bouwvak is het stuk aan de Maarlaan - vanaf het einde van de bebouwing -(traject 4) aan de beurt. De werkzaamheden zijn voor het stormseizoen (oktober) afgerond.
 

Bijzonderheden

De verbetering van de kade aan het einde van de Maarlaan heeft gevolgen voor de visplek daar. Hierover is het waterschap in overleg met de plaatselijke visvereniging en de Hengelsportfederatie. Door hier een speciale visstrook aan te leggen komen we tegemoet aan de wensen van de visvereniging. De visvereniging moet dan wel zelf zorgen voor het onderhoud van die plek. 
Met de gemeente zijn we in overleg over het opknappen van het laatste gedeelte van de Maarlaan. 

Opdrachtgever en uitvoering

Dit werk wordt uitgevoerd door de combinatie Oosterhof-Holman en GMB in opdracht van waterschap Hunze en Aa's. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze projectleider Hieke Oosterom (0598) 69 32 47.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U kunt weer veilig fietsen aan de zuidzijde van het Schildmeer. Het fietspad op de aangepaste kade is klaar. Dat zi… https://t.co/xKX0u3FJOJ

Volg ons op

Afwateringskanaal Duurswold