Print pagina

Afwateringskanaal Fiemel

Binnenkort starten we met de werkzaamheden aan het Afwateringskanaal Fiemel: baggeren, herstellen kades en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

​We gaan er aan de slag, omdat het kanaal momenteel niet voldoet aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) norm voor macrofauna, waterplanten, algen en vissen. Daarnaast stuwt het water teveel op bij afvoer omdat er veel slib in het kanaal ligt. En de taluds zijn deels in slechte staat. Er liggen dus in en langs het afwateringskanaal meerdere opgaven. Door deze werkzaamheden gezamelijk op te pakken worden duurzaamheidsvoordelen behaald.

Duurzaam Grond- Weg- en Waterbouw

Dit project wordt als pilot uitgevoerd in het landelijk programma Duurzaam Grond- Weg- en Waterbouw (D-GWW). Hier hebben de aannemers bij de aanbesteding rekening mee moeten houden.

Uitvoering en planning

Uit de aanbesteding kwam Oosterhof Holman als meest geschikte partij uit de bus. Zij gaan het werk voor ons uitvoeren. Momenteel zijn ze bezig met metingen en onderzoeken. In de periode juli - augustus wordt het werk fysiek uitgevoerd. Volgens planning zal het werk omstreeks december 2017 klaar zijn.

Meer informatie over het werk

Voor meer informatie is het projectteam van Oosterhof Holman bereikbaar via 06 - 13 13 46 66. Informatie over de aannemer vindt u op www.oosterhof-homan.nl. Wilt u een nieuwsbrief over dit werk ontvangen, dan kunt u uw adresgegevens doorgeven via i.ackermann@hunzeenaas.nl onder vermelding van nieuwsbrief Afwateringskanaal Fiemel.  

Vanwege hoogwater op de boezem zetten we vannacht de kleine zeesluis in Delfzijl open. We kunnen op deze manier wat… https://t.co/1kSDHF8ZAG

Volg ons op

Afwateringskanaal Fiemel