De Branden

Tussen Drouwenerveen en Gasselte ligt De Branden. Hier komen het Achterste diep en het Voorste diep samen om verder te stromen als de Hunze. Binnenkort gaan we hier aan de slag

Het project

De Branden is onderdeel van het Hunzedal. Het wordt opnieuw ingericht als vochtig tot nat natuurgebied. Herstel van natuur en landschap en een duurzaam watersysteem staat centraal. Hiermee ontstaat 240 ha nieuwe natuur en ruimte voor waterberging. De Hunze wordt in oude staat hersteld, waarbij ook de knelpunten voor vismigratie worden opgelost. Bovendien kijken we naar mogelijkheden voor recreatief gebruik. 

Planning

Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding. Er vinden onderzoeken in het gebied plaats. Met die uitkomsten wordt een eerste schets gemaakt die we bespreken met de omgeving. We werken daarbij van grof naar fijn. Het streven is een inrichtingsplan klaar te hebben voor het einde van 2019. 

Organisatie

Waterschap Hunze en Aa's is opdrachtgever in dit project. We werken samen met Stichting Het Drentse Landschap, de gemeente Borger-Odoorn, de provincie Drenthe en Prolander. Royal HaskoningDHV helpt mee met het opstellen van het inrichtingsplan. 
 

De Branden is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Dit is een landelijk netwerk van natuur- en agrarische gebieden met een speciale natuurkwaliteit. Project De Branden is mogelijk dankzij subsidie van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.
 

 
 

Volg ons op

De Branden