Print pagina

Baggeren Kanaal Buinen-Schoonoord

Van oktober tot en met december baggeren wij het kanaal Buinen - Schoonoord.

​Dit doen wij tussen de Buinerweg en Esserweg in Borger en tussen de brug in de Westdorperstraat en Mepscherweg.
Ook een zijtak van het kanaal in noordwestelijke richting tot de Ruigebultsweg baggeren we.

Waarom we baggeren

We baggeren het kanaal om de wateraan- en afvoer te waarborgen voor de aankomende 20 jaar. De slib die we verwijderen verwerken we voor een deel op onze onderhoudspaden naast het kanaal. Het overige deel verdelen we over aanliggende percelen. Het riooloverstort dat bij de wijk Hunzedal ligt mondt uit in het kanaal. Het slib dat daarbij vrijkomt voeren we af. Een gedeelte van de huidige waterplanten verwijderen we uit het kanaal.
Mogelijk hinder
De afvoer van bagger doen we met tractoren en vrachtwagens. Dit kan hinderlijk zijn voor(fiets)verkeer. We doen er alles aan om overlast te beperken.

Planning

De werkzaamheden starten in de eerste week van oktober en duren tot en met december 2017. Het afwerken van de slib op de onderhoudspaden doen we in het voorjaar van 2018. De paden zaaien we vervolgens in met graszaad.

Vragen

Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. uit Bedum voert het werk uit. Hunze en Aa’s begeleidt het werk. Als u vragen heeft kunt u terecht bij uitvoerder Hans Brouwer, 06 29 54 72 41 of toezichthouder Hunze en Aa’s, Arnold Kuiper, 0598 69 32 18.

Met een dankbaar applaus voor alle betrokkenen die aan het proces van de #waterschapsverkiezingen hebben bijgedrage… https://t.co/e0sgB4nds8

Volg ons op

Baggeren Kanaal Buinen-Schoonoord