Aanleg natuurvriendelijke oevers

Om de ecologie en waterkwaliteit te verbeteren zorgen we niet alleen voor natuurvriendelijke oevers in de beken, maar leggen we waar het mogelijk is deze ook aan in de kanalen.

 

Locatie langs het Veendam-Musselkanaal (boven gemaal Vennix); hier starten we binnenkort met de aanleg van een natuurvriendelijke oever

Aanleg natuurvriendelijke oevers

Door deze natuurvriendelijke oevers ontstaat er een betere leefomgeving voor het waterleven. Het vergroot de soortenrijkdom en plantendekking in het water, en het vergroot de waarde voor de macrofauna. Denk aan schuil- en paaimogelijkheden voor vissen. 

Locatie

In de kanalen van de Veenkoloniën en Westerwolde worden oevers op verschillende plekken éénzijdig natuurvriendelijk ingericht volgens de kaderrichtlijn water (KRW). Dit gebeurt op verschillende manieren: door het aanleggen van een flauw talud, het creeren van luwe zones met schotten of houten damwanden en/of het verruimen van de vooroever. Het gaat totaal om ongeveer 9 km bij volgende locaties: 

  • Mussel Aa kanaal, bij Veele én richting Veelerveen,
  • Kanaal Veendam-Musselkanaal, boven gemaal Vennix én ter hoogte van Stadskanaal,
  • Stadskanaal, ter hoogte van Nieuwediep,
  • Boelo Tijdenskanaal, Bellingwolde.   

Planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd van maart 2019 tot 31 december 2020. Aan het eind van volgend jaar verwachten we met dit werk klaar te zijn.

Bijzonderheden

We houden rekening met een aantal bijzonderheden in dit project. In een van de trajecten huist de grote bosmuis. Hier houden we rekening mee bij de aanpak van de oevers. Door verschillende gedeelten van het traject eerst niet te bewerken ontstaan er vluchtplekken voor de bosmuis.    

Organisatie

Aannemer Avitec voert het werk uit in opdracht van waterschap Hunze en Aa’s. Dit project wordt mede gefinancierd door de provincie Groningen en het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (POP3).

provincie_Groningen_430.jpg 

Volg ons op

Aanleg natuurvriendelijke oevers