Print pagina

Inrichting Slochterdiep en zijtakken

​We gaan dit gebied voor een groot deel waterhuishoudkundig op orde brengen. 

679 Slochterdiep 01 foto.jpg

Locatie

Het projectgebied omvat het Slochterdiep met haar zijtakken, inclusief dijken, tussen de Slochtersluis en de haven in Slochteren. Het afwateringskanaal van Duurswold valt buiten het projectgebied.
679 Slochterdiep 02 kaartje.jpg

Korte omschrijving project

De aanpak van het Slochterdiep en haar zijtakken is noodzakelijk om het toekomstbestendig te maken voor de komende 30 jaar. Voor deze aanpak is het Projectplan (Waterwet) “Inrichting Slochterdiep en zijtakken” vastgesteld door ons algemeen bestuur. We realiseren visvriendelijke oevers voor de ecologische waterkwaliteit, verhogen en versterken kades voor de veiligheid tegen overstromen en we baggeren om de vaarweg op diepte te krijgen en voldoende water aan en af te kunnen voeren. Daarnaast reconstrueren we de weg naast het Slochterdiep (Slochtersluis-Lageland). Dit laatste doen we samen met de gemeente Slochteren.

Bijzonderheden

Dit project wordt uitgevoerd volgens het “Best Value” principe. Dit betekent dat het waterschap het project heeft uitbesteed aan het expertbedrijf Arcadis, dat het werk grotendeels zelfstandig gaat uitvoeren. Het waterschap is eindverantwoordelijk voor dit project.

Planning

Arcadis begint met een aantal extra grondonderzoeken en het uitwerken van de ontwerpen. In deze periode doen ze ook alvast kleine werkzaamheden zoals het kappen van bomen en het maken van vervangende leefgebieden voor de heikikker. Na gesprekken met direct aanwonenden worden er nulopnames gemaakt van opstallen en terreinen. De grotere werken starten eind maart 2015. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met het einde van 2016.

Uitvoerder

Arcadis Nederland BV voert deze opdracht voor ons uit. Zij verzorgen tevens de projectcommunicatie met aan- en omwonenden, belangenorganisaties en overheden. Arcadis maakt voor de uitvoering gebruik van enkele bedrijven uit de lokale omgeving.
679 Slochterdiep 03 partners.jpg

Voor verdere informatie kunt u terecht op de website http://slochterdiep.mett.nl.
Vragen kunt u stellen via deze website of via het mailadres slochterdiep@arcadis.nl. Ook kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Arcadis, Hans Pohlmann, op telefoonnummer 0646 00 88 44.

Projectpartners

In dit project financiert de gemeente Slochteren mee met betrekking tot de wegreconstructie van de weg tussen de Slochtersluis en Lageland. De wegreconstructie lift mee met dit project. De gemeente is eindverantwoordelijk voor de weg.
679 Slochterdiep 04 Slochteren.jpg
 

Subsidie

Dit project wordt deels gefinancierd door het Waddenfonds “ruim baan voor vissen”.

679 Slochterdiep 05 Waddenfonds.jpg
679 Slochterdiep 06 Ruim Baan.jpg

Met een dankbaar applaus voor alle betrokkenen die aan het proces van de #waterschapsverkiezingen hebben bijgedrage… https://t.co/e0sgB4nds8

Volg ons op

Inrichting Slochterdiep en zijtakken