Voorbereidingen proefproject Brede Groene Dijk van start

22 april 2022

Samen met EcoShape zijn we gestart met voorbereidende werkzaamheden voor het proefproject Brede Groene Dijk. De zeedijk langs de Dollard wordt over een lengte van 750 meter verbreed met klei, die is gemaakt van slib uit het Eems-Dollardgebied. De aanleg van dit proefproject start op 16 mei. Ter voorbereiding voert EcoShape eerst de steenbekleding van de huidige dijk af. Vervolgens wordt de benodigde klei met vrachtwagens aangevoerd.

Transport van en naar de Brede Groene Dijk

Momenteel voert EcoShape de oude steenbekleding van de dijk af. Vrachtwagens rijden daarvoor van de dijk naar afvalverwerkers in Groningen en Delfzijl. Daarna begint de aanvoer van de klei. Tussen 16 mei en 22 juli brengt EcoShape de klei vanaf de Kleirijperij aan de Valgenweg in Delfzijl naar de Brede Groene Dijk. De vrachtwagens rijden over de N362 tot aan Wagenborgen en vervolgens richting de locatie van de Brede Groene Dijk. EcoShape voert afrondende gesprekken over een tijdelijke omleidingsroute ten zuiden van Woldendorp, speciaal voor de vrachtwagens. Deze hoeven daardoor niet door de kern van Woldendorp. Voor vragen over het transport kunt u contact opnemen met EcoShape via telefoonnummer 06-25092098

Gedeeltelijke afsluiting route langs de zeedijk

Vanwege de verkeersveiligheid is de onderhoudsweg langs de dijk ter hoogte van de Carel Coenraadpolder afgesloten voor alle verkeer van 16 mei tot en met eind juli. Deze afsluiting geldt van maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 uur en 18.00 uur. ’s Avonds en in het weekend is de weg gewoon open. De afsluiting wordt ter plaatse met borden aangegeven.

Proefproject

De zeedijk langs de Dollard moet worden versterkt om ook in de toekomst veilig te blijven. Als proef wordt de dijk vanaf half mei over een lengte van 750 meter verbreed met klei, die is gemaakt van slib uit het Eems-Dollardgebied. Door uitgebreid onderzoek is inmiddels veel informatie over de sterkte van deze klei verzameld. EcoShape gaat het proefproject 3 jaar lang monitoren. Als de proef een succes blijkt, dan versterkt het waterschap ook de rest van de dijk op deze manier. Het plan is om daarvoor kleirijperijen langs de zeedijk aan te leggen. De klei is dan al op de locatie waardoor transport niet nodig is.

Samenwerking

Bij dit project zijn meerdere organisaties betrokken. EcoShape voert de werkzaamheden uit in opdracht van Rijkswaterstaat en het waterschap Hunze en Aa’s. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Waddenfonds zijn de financiers. Het project is onderdeel van het programma Eems-Dollard 2050, waar ook de gemeente Eemsdelta bij betrokken is en dat onder leiding staat van de provincie Groningen.