• Home
  • Vergunningen en meldingen
Print pagina

Vergunningen

Voor verschillende activiteiten in, op of bij grondwater- en oppervlaktewatersystemen, is het nodig dat u een vergunning aanvraagt. Het kan ook zijn dat u een melding moet doen.  Voorbeelden van deze activiteiten zijn:

  • Onttrekken van grondwater
  • Lozen op oppervlaktewater
  • Dempen van sloten

U moet dit doen op basis van de Waterwet. Bij het omgevingsloket kunt u eenvoudig de vergunningen aanvragen of meldingen doen.

Weet u niet zeker of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen? Dan kunt u gebruik maken van de vergunningcheck. In enkele klikken duidelijkheid.

Silhouet van fabriek

Vergunningencheck

Als u niet zeker weet of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen, dan kunt u hier de vergunningcheck raadplegen.

Naar vergunningencheck

Volg ons op

Vergunningen