Uitvoeringsprogramma Drentsche Aa afgerond

8 juli 2022

Het uitvoeringsprogramma oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa (UPDA) is afgerond. We weten nog niet of het doel wordt behaald, maar we kijken tevreden terug op wat er is bereikt. Eén project – Perceelemissie – loopt in 2022 nog door. De rest is afgerond. In het eindrapport UPDA 2022 is het resultaat van 6 jaar werk samengevat.

Drentsche Aa als veilige drinkwaterbron

In 2016 begonnen we samen met Waterbedrijf Groningen en provincie Drenthe aan het uitvoeringsprogramma. Samen met onze partners in het gebied werkten we naar een Drentsche Aa als veilige drinkwaterbron voor nu en in de toekomst. Het concrete doel was ambitieus: 95% minder overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in 2023 ten opzichte van de situatie in 2012 bij locatie De Punt. Hier neemt Waterbedrijf Groningen water in voor de drinkwaterbereiding.

Samenwerkingsprojecten

We voerden verschillende projecten uit met onze partners in het gebied. Het vergaren van kennis, communicatie en het nemen van concrete maatregelen om de uit- en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen, speelden een centrale rol. Het was voor een belangrijk deel afhankelijk van de vrijwillige medewerking van alle mensen die in het gebied van de Drentsche Aa wonen, werken en recreëren. We hebben ervaren dat dit, met een focus op gemeenschappelijke belangen, bewustwording en op het gezamenlijk leren, werd en wordt gewaardeerd.

Onzeker of doelstelling gehaald wordt

Of de doelstelling voor 2023 zal worden gehaald, is onzeker. In de periode van 2012 tot 2020 zagen we een afname van het aantal overschrijdingen, maar juist in 2021 was er weer een sterke toename. De weersomstandigheden blijken sterk bepalend te zijn. Met name bij het optreden van hevige buien, komen middelen alsnog in de beek.
De provincie Drenthe heeft een commissie ingesteld voor de inventarisatie van ontwikkelingen in het Drentsche Aa-gebied (zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied). Deze commissie kijkt hoe de resultaten van UPDA hierin kunnen worden meegenomen.